Disclaimer

Op het gebruik van deze website ( www.happyfitjourney.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Coaching & Consulting Justine streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuale informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Coaching & Consulting Justine  niet in voor de volledigheid, juistheid, of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worde beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Coaching & Consulting Justine  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functineren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie op de webite of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Coaching & Consulting Justine  en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Coaching & Consulting Justine garandeert niet data an haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Coaching & Consulting Justine te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kans hyperlinks bevatten naar websites van derden. Coaching & Consulting Justine heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Coaching & Consulting Justine aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Coaching & Consulting Justine zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Coaching & Consulting Justine  daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Behalen van resultaten

Resultaten weergegeven op deze site zijn niet typisch en van toepassing op de desbetreffende personen en bieden geen garantie dat u dezelfde resultaten zult behalen.
Resultaten kunnen van persoon tot persoon verschillen, en zijn afhankelijk van uw inzet en motivatie.
Wij bieden u de informatie, kennis en ondersteuning om uw persoonlijke successen te behalen. Wij kunnen u echter niet dwingen deze informatie, kennis en ondersteuning te gebruiken.

Het opvolgen van de coaching tips, uitleg, en informatie is een verantwoording die geheel op de schouders van de klant rust.
De resultaten weergegeven op deze site dienen slechts ter voorbeeld, we bieden geen enkele garantie dat u soortgelijke of dezelfde resultaten zult behalen.
Wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de acties die u al dan niet neemt, en of de resultaten die u al dan niet behaalt.